ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezt a weboldalt a Mikroedra d.o.o. cég kezeli.
Cím: Radnička cesta 34a, 10000 Zágráb, Horvátország.

A Mikroedra d.o.o. cég (a továbbiakban “Mikroedra”) a vele kapcsolatban álló cégeket és partnereinket (egyéb harmadik fél), akik az oldalainkon szerepelnek, alapos odafigyeléssel választottuk meg. Gondosan figyelünk arra, hogy az ergobaby.hu weboldalon pontos és aktuális adatokat közöljünk. Mindazonáltal a Mikroedra nem vállal felelősséget az ezen az oldalakon szereplő esetleges hibákért. Az oldalon megadott termékleírások a saját tudásunknak és meggyőződésünknek megfelelően szerepelnek. Fenntartjuk a jogot a termékek leírásában és képeken szereplő esetleges hibákra. A termékeket bemutató képek az ergobaby.hu weboldalon illusztrációk, nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben a termék valódi kinézetének és tartalmának, ezért a vásárló erre vonatkozó reklamációja nem fogadható el.

Az oldalra való belépéssel elfogadja a weboldal Általános Szerződési Feltételeit.

1. Szerzői jog

Weboldalaink szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem vonatkozik másolatokra, átdolgozásokra, fordításokra, tárolásra és egyéb eszközökkel történő feldolgozásra, beleértve az elektronikus úton történő tárolást és feldolgozást is. Egyes részek vagy a teljes weboldal felhasználásához a Mikroedra d.o.o. cég előzetes írásos beleegyezése szükséges. Minden további információ- vagy adatsokszorosítás, különös tekintettel a szövegek, szövegrészek vagy képek használatára, csak a Mikroedra előzetes, írásos beleegyezésével történhet. Az illusztrációk szerzői jogvédelem alatt állnak. A sokszorosítás és a továbbadás jogával kizárólag a Mikroedra rendelkezik. Ezek a szabályok teljességgel vonatkoznak arra az esetre is, amikor a képek automatikusan vagy kézzel vannak hozzáadva az archívumhoz.

2. Védjegyek

Az Ergobaby az ERGO Baby Carrier, INC cég és annak fiókirodáinak, képviseleteinek, engedélyt kiadó vagy közös vállalkozású partnereinek regisztrált védjegye. A védjegy jogosulatlan felhasználása vagy azzal való visszaélés kifejezetten tilos és sérti a védjegyjogot, szerzői jogot, egyéb szellemi tulajdonjogokat és a tisztességes verseny szabályait.

3. Felelősség kizárása a harmadik fél által történő weboldali tevékenység alól

Weboldalaink tartalmazhatnak olyan linkeket (ún. hiperlinkeket), amelyek más weboldalakra vezetnek és amelyeket egy harmadik fél kezel, így annak tartalma a Mikroedra előtt nem ismeretes. A Mikroedra csupán lehetővé teszi az ezen oldalakra történő belépést, de nem vállalja a felelősséget azok tartalmárért. A harmadik fél weboldalával való kapcsolatunk a felhasználók könnyebb eligazodását segíti. Nem vállaljuk a felelősséget azon törvényi előírások megszegéséért, amik ezen harmadik fél által kezelt oldalakon keresztül történhetnek. Azon weboldalakért, amelyekre a Mikroedra oldalain hiperlinkeken keresztül vezet az út, és azok tartalmáért kizárólag azon oldalak tulajdonosai a felelősek, ahogy azokért a termékekért és rendelésekért is, amelyeket ott kínálnak. A Mikroedra nem vállalja a felelősséget azon weboldalakon történő szerzői jogok, védjegyek vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jogok vagy személyes jogok megsértéséért, amelyekre látogatóink hiperlinkeken keresztül juthatnak el.

4. A felelősség általános kizárása

A Mikroedra ezen weboldal használata során történő károsulások közül csak azért vállal felelősséget, amely szándékosan vagy súlyos gondatlanságból történtek – jogi indoktól függetlenül, beleértve a mulasztást is. Amennyiben fontos szerződési kötelezettségek megszegése eredményeként a Mikroedra köteles felelősséget vállalni, a keletkezett kárra a követelés teljes összege az előrelátható kár összegére korlátozódik. Ez nincs hatással a Mikroedra termékekre érvényes előírások szerinti felelősség vállalására vagy a garanciára. A megadott felelősségkorlátozások nem érvényesek életveszély esetén, továbbá testi sérülés vagy egészséges személyre való fenyegetettség esetén. A Mikroedra törekszik weboldalait a vírusoktól mentesen tartani, de nem tudja biztosítani azok teljes hiányát. Emiatt ajánljuk, hogy a dokumentumok és az adatok mentése előtt tegye meg a vírusokkal szembeni kellő óvintézkedéseket (pl.: antivírus program használata). A Mikroedra nem garantálja, hogy a weboldalon felkínált termékek hibátlanok, továbbá nem feltétlenül tudja biztosítja rendelkezésre állásukat.

5. Egyéb

Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Horvát Köztársaság törvényeinek megfelelően kerültek megállapításra. Az áruk nemzetközi értékesítésére vonatkozó ENSZ Egyezmény kivételével, ezen oldal Általános Szerződési Feltételei ezen Egyezmény alól kivételesen mentesítettek. E weboldallal kapcsolatos minden vitás ügyben Horvátország, Zágráb a kompetens. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek bármelyik előírása érvénytelen vagy elévül, az nincs hatással a további előírások érvényességére.